• head_banner_01

فرآیند ریخته گری

وب

1. طراحی محصول
قالب ترکیبی، کارآمدتر و پایدارتر در یک زمان؛
به اشتراک گذاری چند ماده برای اطمینان از دقت و کارایی قالب؛
از قبل کیفیت ریخته گری را شبیه سازی و تجزیه و تحلیل کنید.

2. ذوب مواد خام
آلیاژ اصلی برای کنترل موثر کیفیت فلز اصلی خود تولید می شود.
عملکرد خلوص قابل کنترل است و میزان استفاده از مواد بهبود یافته است.

3. مهندسی معکوس
اسکن نور آبی، اندازه گیری سریع داده های سطح پیچیده و مدل سازی؛
قطعات موم "زرد" می توانند به سرعت قطعات مومی را بدست آورند و زمان تولید قسمت اول را کوتاه کنند.

4. کنترل کیفیت
تولید دسته ای کوچک، به حداقل رساندن خطر در تولید انبوه؛
بخش اعداد فردی عمل می کند و ردیابی دقیق و کارآمد است.